بدون اعمال

مفهوم شناسی نفوذ

در کتب لغت شناسی، نفوذ به معنای اثر کردن در چیزی، داخل شدن در چیزی، تاثیر گذاشتن بر کسی و راه یافتن پنهانی در گروه یا جایی آمده است. از سوی دیگر، معادل انگلیسی نفوذ، واژه (Influence) به کار می‌رود که در لغت به معنی کنش یا قدرتی است که یک نتیجه‌ای را بدون اعمال آشکار زور یا بدون اعمال مستقیم فرمان، تولید می‌کند و اصطلاحا عبارت از اعمالی است که مستقیم یا غیرمستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران می‌شوند.

منبع اصلی مطلب : مسیر روشنی
برچسب ها : بدون اعمال
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : علت یابی و هدف شناسی رویکرد آمریکا به مذاکره با جمهوری اسلامی ایران