سیاست اسکوئیز را غربی ها خوب می دانند و به دقت اجرا می کنند. این نوع سیاست می گوید که دشمنت را در آغوش بگیر و با نوازش و محبت، چنان محکم فشار بده که نَفَسش قطع بشود و بمیرد. آن وقت طرف مقابل تا لحظه مرگ، فکر می کند که شما در حال محبت کردن هستید.
 
منبع اصلی مطلب : مسیر روشنی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : جریان نفوذ و نفوذ جریانی